Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

PANEL KLIENTA

Szanuj czas Klienta – udostępnij mu panel z danymi.

Zaufanie kluczem do sukcesu

Transparentne zarządzanie danymi Twojego Klienta buduje Twoja markę. Ten moduł daje Klentowi możliwość wglądu do jego polis i szkód.

Lista polis - CHester

Działania na kliencie – CHester