Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

WKITU

Wielkopolski Klaster IT w Ubezpieczeniach to ogólnopolska marka świadczącą usługi teleinformatyczne na rzecz efektywnej i przejrzystej komunikacji w sektorze ubezpieczeń przy wykorzystaniu produktów klastra. Elastyczne podejście do realizacji zdiagnozowanych potrzeb klientów, współpraca z Jednostkami Badawczo-Rozwojowymi i wykorzystanie posiadanego know-how, pozwala organizacji Klastrowej wyznaczać innowacyjne trendy w obszarze produktów IT dedykowanych przedstawicielom z sektora ubezpieczeń.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE: