Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

KLIENCI

Klienci

Logowanie do systemu Towarzystw Ubezpieczeniowych

Po zalogowaniu do systemu i zdefiniowaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego masz możliwość bezpośredniego połączenia się z systemem Towarzystwa. Dzięki temu, że Twoje dane do autoryzacji są zapisane i zapamiętane w systemie CHester CRM Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe - CHester

Towarzystwa Ubezpieczeniowe – CHester CRM

 

Zarządzaj swoją bazą klientów

Moduł KLIENCI zwiększa efektywność Twojej codziennej pracy poprzez możliwość dodania nowego klienta oraz podglądu jego danych kontaktowych, adresowych jak również danych ubezpieczeniowych. Znajdź swojego Klienta dzięki szybkiemu i intuicyjnemu wyszukiwaniu oraz sortowaniu bazy.

Działania na kliencie - CHester CRM

Działania na kliencie – CHester CRM

 

Pojazdy i przeglądy pojazdów istniejących klientów

Moduł POJAZDY oraz PRZEGLĄDY POJAZDÓW umożliwiają dodanie nowego pojazdu do istniejącego już klienta. Dzięki tym zakładkom Twój Klient ma możliwość wglądu a Ty możliwość edycji danych pojazdu w systemie. Dla lepszej organizacji floty Twoich Klientów zbuduj optymalną bazę pojazdów i ich przeglądów.

Lista pojazdów – CHester CRM

Moduł pojazdy – CHester CRM

 

Nowy adres korespondencyjny dla istniejącego już klienta

Moduł ADRESY KORESPONDENCYJNE umożliwia dodanie nowego adresu dla istniejącego już Klienta. Dzięki tej zakładce Klient, który jest w trakcie zmiany adresu lub chce otrzymywać informacje w dwa miejsca, może dodać kolejny adres korespondencyjny. Kilka adresów korespondencyjnych zmniejsza również prawdopodobieństwo tego, że Klient nie otrzyma ważnej dla niego informacji na czas lub w złe miejsce.

Lista polis - CHester

Działania na kliencie – CHester CRM

 

Zdefiniuj nową oraz wznów polisę dla istniejącego lub nowego klienta

Moduł POLISY umożliwia Tobie dodanie nowej, wznowionej polisy, jej produktów oraz wszystkich niezbędnych danych zawartych na polisie dla istniejącego lub nowego Klienta bez względu na wybrane Towarzystwo. Na liście pokazane są polisy przypisane do danego Klienta oraz Towarzystwa zawierające szczegółowy podgląd zeskanowanej polisy.

Lista polis - CHester

Moduł polisy – CHester CRM

 

Polisy do odnowienia

Minimalizuj straty spowodowane nieodnowionymi polisami dzięki modułowi POLISY DO ODNOWIENIA umożliwiającemu przygotowanie oferty na kolejny rok lub wznowienie istniejącej polisy w danym Towarzystwie.

Polisy do odnowienia - CHester CRM

Polisy do odnowienia – CHester CRM

 

Raty klientów

Moduł RATY KLIENTÓW daje Ci możliwość łatwej weryfikacji dobiegających terminów płatności rat Twoich Klientów. Dzięki temu możesz na bieżąco, krótko przed upłynięciem terminu płatności raty, skontaktować się ze swoim Klientem i przypomnieć mu o dokonaniu płatności podając numer polisy, wysokość raty oraz datę jej płatności.

Raty klientów - CHester CRM

Raty klientów – CHester CRM