Skip to main content Skip to search
CHester Plus Sp. z o.o. ul. Murawa 29/1, 61-655 Poznań
+ 48 601 288 806
biuro@chesterplus.pl

KALENDARZ

Planuj swój dzień pracy oraz czas dojazdu do Klienta

Kalendarz

Moduł KALENDARZ w intuicyjny i wygodny sposób umożliwia planowanie swojej pracy i swoich współpracowników. Opierając swoją codzienną pracę o nasz kalendarz oraz działania na kliencie zyskujesz potężne narzędzie do procedowania swojej sprzedaży oraz organizacji pracy całej struktury przez takie funkcje jak: automatycznie przypomnienia, planowanie zadań, możliwość śledzenia działań innych osób, podział na zadania wykonane/niewykonane, podział widoku na miesiąc, tydzień, dzień oraz wiele innych udogodnień do codziennej pracy.

Kalendarz - CHester CRM

Kalendarz – CHester CRM

 

Pokaż klientów na mapie

Moduł POKAŻ KLIENTÓW NA MAPIE każdy pracownik systemu CHester CRM ma możliwość wybrania swoich klientów lub wpisania nowych jeszcze nieistniejących a system umożliwia zaznaczenie na mapie punktów zamieszkania naszych klientów. Dzięki temu zyskasz czas, pieniądze i zadowolenie Twoich Klientów.

Mapa - CHester CRM

Mapa – CHester CRM